MSX-1
MSX-2
MSX-3

Hệ thống kiểm soát chất lượng

※ Phân xưởng vô trùng cấp 100000 ※ Sản xuất hoàn toàn tự động ※ Phát hiện vi sinh vật cấp 10000 ※ Loại bỏ bụi trong phòng tắm không khí ※ Phát hiện sinh học ※ Khử trùng bằng ethylene oxide

 • MESON MEDICAL Laboratory has taken the lead in combining new product development with application market research and has supplied High-quality innovative products for the medical, health and civilian markets, It is praised as a research and development vane.

  Hệ thống kiểm soát chất lượng

  Phòng thí nghiệm Y tế MESON đã đi đầu trong việc kết hợp phát triển sản phẩm mới với nghiên cứu thị trường ứng dụng và đã cung cấp các sản phẩm sáng tạo Chất lượng cao cho thị trường y tế, sức khỏe và dân dụng, được ca ngợi như một cánh hướng nghiên cứu và phát triển.

 • MESON MEDICAL has established a sound quality system in accordance with the “medical device production quality manager specifications” and maintained effective operation. The production plant, equipment, human resources and other resources meet the production requirements of products,and the control of procurement, production process, inspection and other links is complete and effective.

  Ưu điểm kỹ thuật

  MESON MEDICAL đã thiết lập một hệ thống chất lượng âm thanh phù hợp với “thông số kỹ thuật của quản lý chất lượng sản xuất thiết bị y tế” và duy trì hoạt động hiệu quả. Nhà máy sản xuất, thiết bị, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác đáp ứng các yêu cầu sản xuất của sản phẩm, và việc kiểm soát mua sắm, quá trình sản xuất, kiểm tra và các liên kết khác được hoàn thiện và hiệu quả.

 • Understanding the client's vision and strategy,
Continuously improving our products, services and values,
Foresee and slow down customer needs and build effective customer and supplier alliances

  Sự hài lòng của khách hàng

  Hiểu rõ tầm nhìn và chiến lược của khách hàng, Liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ và giá trị của chúng tôi, Dự đoán và làm chậm nhu cầu của khách hàng và xây dựng liên minh khách hàng và nhà cung cấp hiệu quả

về chúng tôi
about-(10)

Công ty tọa lạc tại quận Tân Phong, Ganzhou, tỉnh Giang Tây, nơi có giao thông thuận lợi và vị trí địa lý tuyệt vời và chiếm diện tích 10.000 mét vuông, Aclean và nhà máy tiêu chuẩn có diện tích 4.000 mét vuông đáp ứng các yêu cầu về sản xuất thiết bị y tế được xây dựng. khả năng…

xem thêm